Minden vezető esetében mellőzhető a felmondás indokolása?

Társaságunk a pénzügyi igazgatótól meg szeretne válni. Úgy tudjuk, hogy a munkáltató egy vezető munkaviszonyának megszüntetéskor nem köteles megindokolni a felmondást. Mire kell ügyelnünk a felmondás elkészítése során?

A munkáltató hierarchiájában vezető tisztséget betöltő pénzügyi igazgató nem feltétlenül minősül vezető állású munkavállalónak a törvény szerint, illetve e tisztség betöltése még nem jelenti azt, hogy a pénzügyi igazgatóra a vezetőkre vonatkozó törvényi rendelkezéseket lehet alkalmazni.

A Munka Törvénykönyve („Mt.”) alapján vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató első számú vezetője (pl. ügyvezető, vezérigazgató) és a helyettesítésére jogosított munkavállaló. Utóbbi lehet akár a pénzügyi igazgató, amennyiben jogosult az ügyvezetőt részben vagy egészben helyettesíteni és ennek megfelelően döntéseket hozni. Az Mt. továbbá lehetővé teszi, hogy munkáltató a munkavállalóval a munkaszerződésben kifejezetten megállapodjon arról, hogy rá a vezető állásúakra vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni. De utóbbi kizárólag akkor lehetséges, ha a munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és az alapbére eléri a kötelező legkisebb munkabér hétszeresét.

A kérdésre adott teljes válasz itt olvasható el.