A felmondás szabályai (1. rész)

Amikor a felmondás e-mailben érkezik, a munkáltatói jogkör gyakorlásának a kérdése és a felmondási idő mértéke

2012. július 1-jén hatályba lépett az új munka törvénykönyve, s ezzel együtt a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó új törvényi rendelkezések is. Sorozatunk első részében a felmondással – „leánykori nevén” rendes felmondással – kapcsolatos változásokat ismertetjük.

1. A felmondás közlése elektronikus úton

A felmondás esetében továbbra is alaki követelmény, hogy írásban kell történnie, és akkor tekinthető közöltnek, amikor azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják. 2012. július 1-jétől azonban nem csak a papíralapú felmondás felel meg az írásbeliség követelményének, hanem akár az elektronikus úton (e-mail és sms) közölt felmondás is. Az elektronikus dokumentum abban az esetben tekinthető közöltnek, ha az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Az elektronikus aláírás nem feltétele annak, hogy a munkáltató a felmondást elektronikus úton jogszerűen közölje a munkavállalóval.

A teljes cikket itt olvashatja el.