A munkáltató köteles támogatni a munkavállaló szakmai továbbképzését?

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ezt a törvényi rendelkezést egy munkavállalónk úgy értelmezi, hogy munkaidő-kedvezménnyel és anyagilag is biztosítanunk kell számára a lehetőséget arra, hogy szakmai továbbképzéseken vehessen részt.

A munkáltatónak milyen kötelezettségei vannak a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítása kapcsán?

A Munka Törvénykönyve („Mt.”) csupán általános jelleggel rögzíti, hogy a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, de taxatíve nem sorolja fel, hogy pontosan melyek azok a feltételek, amelyek biztosítása a munkáltató részéről elengedhetetlenek ahhoz, hogy a munkavállaló a munkáját megfelelően el tudja végezni. A szükséges feltételek meghatározása függ a munkavállaló által betöltött munkakörtől, illetve az elvégzendő feladatoktól.

A teljes szakértői választ itt olvashatja el.